Mgr. Sylvie Kocmanová, pedagožka

Kořeny mé rodiny jsou spjaty s dávnou historií Jedovnic, počátky sahají až do 17. století. Já tady žiji celý život.

Po absolvování základní školy v Jedovnicích a blanenského gymnázia jsem úspěšně dokončila vysokoškolské studium na Masarykově univerzitě v Brně, obor dějepis – pedagogika. Mám dlouholetou pedagogickou praxi jako učitelka na ZŠ. 

Jsem také maminkou dvou synů. Ve volném čase se věnuji četbě, procházkám do přírody, zdravému životnímu stylu, józe. Ráda cestuji po historických místech doma i v zahraničí. Vážím si krásného přírodního prostředí Jedovnic a záleží mi na jeho zachování.