Jak (ne)volit v komunálních volbách

Možnosti voliče u komunálních voleb jsou trochu jiné než u parlamentních voleb, proto je dobré si je připomenout. V Jedovnicích má zastupitelstvo 15 členů, proto i hlas voliče má sílu 15 míst zastupitelů.

Jak se počítají hlasy voličů?
Sečtou se všechny platné hlasy (o síle 1-15 míst, konkrétně se dozvíte za chvíli) a pak se počítají procenta. Strana, která nedosáhne v celkovém součtu 5 % poměru hlasů k přepočtenému mandátu, vypadává ze hry (je to trochu složitější, viz odkaz na ČSÚ na konci strany). Dále se součet hlasů pro každou volební stranu vydělí počtem všech jejích kandidátů. Výsledkem je průměr hlasů dané strany na kandidáta. Pokud někdo z kandidátů má více než 110 % tohoto průměru, posune se automaticky na první místo kandidátky. Je-li takových kandidátů více, jejich pořadí se určí podle počtu hlasů, které jednotlivě obdrží (v případě rovnosti hlasů rozhoduje původní pořadí kandidátů na kandidátní listině).

Jak se volí?

Volič může dát svůj hlas jako celek jedné volební straně. Na hlasovacím lístku, jednom velkém formuláři, kde jsou seznamy všech kandidátů všech stran, označí křížkem před názvem volební stranu jako celek. Zaškrtnutím políčka u názvy strany volič vybere 15 kandidátů této strany v pořadí, které je na volební lístku.

Volič může dát svůj hlas jako celek jedné volební straně (což může být např. politická strana nebo sdružení nezávislých kandidátů).

Jak?
Na hlasovacím lístku, jednom velkém formuláři, kde jsou seznamy všech kandidátů všech stran, označí křížkem před názvem volební stranu jako celek. (Pokud jste slyšeli něco o velkých a malých křížcích, tak tohle je ten „velký“ křížek. A pozor, v komunálních volbách platí pouze křížek, ne kroužek!)

Koho zvolí?
Zaškrtnutím políčka u názvu strany volič vybere 15 kandidátů této strany v pořadí, které je na volebním lístku.

Jakou má jeho hlas sílu?
Jednoznačně největší. Dal volební straně 15 míst, tedy nejvyšší možný počet.

Jaké je riziko této volby?
Jednoznačně nejmenší. Je samozřejmě možné, že jeho strana nebude mít dostatek hlasů a nepřekročí hranici 5 %. Pokud ale všichni její voliči přistoupí k volbě racionálně a dají jí touto volbou všech 15 míst, pravděpodobnost úspěchu velmi zvýší. Jen pozor, volič nesmí zaškrtnout více stran než jednu, pokud by to udělal, je jeho hlas neplatný.

Volič může svůj hlas rozdělit mezi jednu volební stranu a například 3 jednotlivé kandidáty z dalších volebních stran.

Jak?
Na hlasovacím lístku označí „velkým“ křížkem jednu volební stranu a dále označí „malým“ křížkem jednotlivé kandidáty ze seznamů jiných volebních stran.

Koho zvolí?
Zvolí 3 kandidáty z různých volebních stran, které jmenovitě zaškrtl, a k nim prvních 12 (= 15 – 3) kandidátů té volební strany, kterou zaškrtl jako celek.

Jakou má jeho hlas sílu?
O něco slabší než u první možnosti. Volič dal 12 míst vybrané volební straně a 3 místa jednotlivcům z dalších volebních stran. Sílu strany oslabil o 3 místa a bohužel nezajistil, že jím vybraní jednotlivci místa získají, protože:
a) pokud jím vybraná strana nedosáhla hranice 5 %, z dalšího dění zcela vypadne a voličových 12 hlasů je pryč;
b) pokud zakřížkovaní jednotlivci nezískají víc než 110 % hlasů tzv. průměru za stranu (viz začátek), nikam se neposunou a tyto hlasy budou automaticky připočteny lídrům kandidátek té strany, z níž oni 3 jednotlivci jsou.

Jaké je riziko této volby?
Rizikem je právě oslabení síly hlasu voliče. A také to, že volič jen výjimečně podpoří ty jednotlivce, které chtěl (reálně možná jednoho z těch tří), takže vlastně zvolí ty kandidáty, kterým se chtěl vyhnout.

Volič může svůj hlas přidělit jen konkrétním jednotlivým kandidátům.

Jak?
Označí „malým“ křížkem nejméně jednoho a nejvíce 15 jednotlivých kandidátů napříč seznamy různých stran.

Koho zvolí?
Zvolí reálně ty kandidáty, kteří v rámci svých stran získali 110 % hlasů tzv. průměru za stranu (odhadem jednoho, dva, v každém případě ale jen nízké jednotky). Hlasy, jež dal kandidátům, kteří zůstali pod hranicí 110 %, dostanou ti kandidáti, kteří jsou na prvních (druhých…) místech seznamů daných stran.

Jakou má jeho hlas sílu?
Mnohem menší, než si myslel, když jednotlivce volil. Svůj hlas oslabí už tehdy, když nevyužije všech 15 míst. Je velká škoda nevyužít plný počet svých hlasů! To už je lépe označit k vybraným např. sedmi jednotlivcům velkým křížkem některou stranu, která je pro voliče co nejpřijatelnější. Ta tak získá zbytek, tedy v tomto případě 8 hlasů. Další sílu jeho hlas ztratí u těch kandidátů, kteří zůstali pod 110 %; tito kandidáti se až na ty, kteří stáli na prvních místech seznamů, do zastupitelstva pravděpodobně nedostanou. Čím níž je zakřížkovaný kandidát, tím je pravděpodobnost menší.

Jaké je riziko této volby?
Zásadním rizikem této volby je, že voličův hlas je velmi slabý, protože jen malá část těch, které volil, získá opravdu místo v zastupitelstvu. Volič se také snáze může přepočítat a zneplatnit svůj hlas, pokud označí víc než 15 jednotlivců. A co je asi nejméně příjemné, je velmi vysoká pravděpodobnost, že volič tímto způsobem ve skutečnosti pomůže ke zvolení právě těm, které záměrně vynechal. Sice má pocit, že individuálně vybral ty nejlepší, ve skutečnosti jim ale nepomůže.

Kde se dozvím víc?

Nejvíc a nejrychleji ve tříminutovém videu , které natočili mladí politologové Otto Eibl a Miloš Gregor z Masarykovy univerzity. Je jednoduché, názorné, přesné, prostě skvělé (nedejte se odradit tím, že video vzniklo v roce 2014, volební systém je stále stejný a stejně nejasný jako tehdy).
Máte-li dost času, energie a chuti zahloubat se do právní terminologie, podívejte se do Zákona o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů. (Hlava V je nejvýživnější😊.)
Dáváte-li přednost statistice, Český statistický úřad uvádí konkrétní příklad přesného výpočtu hlasů. Je to sice na údaje cenné, ale opravdu nudné a složité čtení 😊.

Co volby do obecních zastupitelstev voliči „dovolí“ a čím vyvolají jeho „nevoli“?

Je důležité na závěr shrnout, co volič v rámci komunálních voleb ovlivnit může, a co nikoli, a proto je zbytečné se o to pokoušet:

  1. Není možné upřednostnit v rámci volby celé strany (tj. volby křížkem před názvem strany) ještě i jednotlivé kandidáty této strany. Tedy, volič to udělat může, ale nic se nezmění, jeho křížky jsou jen zbytečným „přizdobením lístku“, které sice naštěstí nepošle jeho lístek do stoupy neplatných lístků, ale pořadí neovlivní. Nikam se nepočítá, nikdo se o něm nedozví, takže neposlouží ani jako upozornění straně, že tihle její kandidáti nejsou voličovými oblíbenci.
  2. Je důležité přijmout fakt, že jediná možnost preferenčního hlasu je značně nejisté „posunutí jednotlivého kandidáta“ na první místo seznamu jedné strany nevolené voličem jako celek. Síla takového posunutí je ale jen zlomkem, jednou patnáctinou síly voličova hlasu (zjednodušeně řečeno) a volič by měl zvážit, jestli to za to stojí.
    A ještě jednou na co si dát pozor, aby váš hlas nakonec nebyl neplatný: volič nesmí označit víc než jednu stranu („velký“ křížek může být maximálně jeden) a „malých“ křížků nesmí rozdat více, než je počet členů zastupitelstva – takže v Jedovnicích nesmí udělat „malých“ křížků víc než patnáct. Jaké teprve musí být riziko přepočítání se třeba v Praze, kde se na magistrát volí 65 zastupitelů!
    A nezapomeňte, že váš hlasovací lístek by se stal neplatným také tehdy, kdybyste místo křížků použili kroužky nebo jiné označení.

Fajn! A co já s tím?

Pro komunální volby platí víc než pro jiné staré pořekadlo: „Není člověk ten, aby se zavděčil lidem všem.“

Volič Karel může být právem naštvaný na souseda Frantu na prvním místě kandidátky strany XY, kterou chce volit, protože Franta si k němu pravidelně přijde vysbírat úrodu ořechů ze svého ořešáku, které napadaly přes plot do Karlovy zahrady, ale do úklidu listí se nikdy nehrne.
Pokud ale program strany XY souzní s jeho osobním přesvědčením a všichni ostatní kandidáti mu „mluví z duše“, měl by vynechat emoce a volit tak, aby jeho hlas zazněl v plné síle. V těchto volbách to dává smysl!

Mohlo by se totiž stát, že Karel (a další křížkující voliči) svým taktizováním oslabí stranu XY zrovna o těch několik hlasů, které rozhodnou, zda získá o mandát více nebo méně. A na úrovni obce opravdu rozdíl několik hlasů mnohdy rozhoduje. Každý hlas je důležitý.

tým RESTART

Pokud byste ještě chtěli názorný modelový příklad, podívejte se na článek Volby v Kocourkově v Blogu.