Otevřeně, s respektem, jako rovný s rovným

Seznam jednotlivých rubrik


 • Kurzy češtiny pro jedovnické Ukrajince

  Vnímáme, že největším úskalím začlenění ukrajinských občanů do společnosti je jazyková bariéra. Proto jsme jako spolek Restart v součinnosti s městysem Jedovnice požádali v únoru o dotaci z Ministerstva vnitra ČR na podporu integrace držitelů dočasné ochrany. A máme velkou radost, že včerejším dnem odstartovaly kurzy češtiny pro ukrajinské občany v našem městysi!  Neznalost češtiny…


 • Jaký byl rok 2023 s Restartem?

  Se začátkem nového roku přichází doba bilancování a malá rekapitulace toho, co nám uplynulý rok přinesl a jak jsme se jako spolek Restart zapojili do dění v Jedovnicích. Někteří naši členové se aktivně zapojili do práce v komisích, výborech, různých pracovních skupinách a v redakci zpravodaje. Aktivně jsme se účastnili řady jedovnických akcí, pomáhali s jejich přípravou, některé…


 • Pozvánka na přednášku 13. října

  Holocaust a předsudky Dovolte nám srdečně vás pozvat na přednášku, která se uskuteční 13. října od 18 hodin v sálu v Chaloupkách v Jedovnicích. Holocaust nám může sloužit jako silný historický příklad, na kterém si můžeme popsat počátky i vyvrcholení rasistických a dalších xenofobních projevů. Probereme předsudky k menšinám kdysi i dnes a zavírání očí…


 • Vznik spolku

  RESTART Jedovnice, z. s. S radostí oznamujeme vznik spolku RESTART Jedovnice. Začátkem roku jsme avizovali, že naším plánem je založit občanský spolek. který bude navazovat na iniciativu, jež vedla k vytvoření našeho volebního uskupení. S radostí oznamujeme, že spolek RESTART Jedovnice byl zapsán do spolkového rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně.Jedním z hlavních účelů…