Co chceme?

stanovit jasnou a ucelenou koncepci rozvoje Jedovnic
otevřeně, srozumitelně a včas informovat občany o dění v obci
přepracovat strategický plán rozvoje Jedovnic
podporovat venkovský charakter Jedovnic
vytvořit prostor ke komunitnímu setkávání
řádně pečovat o majetek obce a provádět potřebnou údržbu
hospodařit transparentně, zveřejnit smlouvy
zajistit, aby zastupitelstvo opravdově zastupovalo všechny občany a pracovalo pro ně

Proč to chceme?

 • abychom zabránili nekoordinovanému rozvoji obce
 • abychom zachovali výjimečné prostředí Jedovnic i pro budoucí generace
 • abychom oživili místní historii a tradice
 • aby si děti, teenageři, dospělí i senioři měli kde hrát
 • abychom zavedli dialog mezi vedením obce a veřejností
 • aby se občané nemuseli bát vyjádřit své názory

Jak toho chceme dosáhnout?

 • spoluprací s odborníky pro konkrétní oblast
 • vytvořením dlouhodobého plánu rozvoje pomocí nástrojů územního plánování
 • zapojením místních spolků a organizací do chodu obce
 • otevřenou a smysluplnou komunikací s veřejností i v rámci zastupitelstva
 • týmovou spoluprací v rámci našeho sdružení i po volbách

Kde na to chceme vzít?

 •  důsledným hospodařením s obecním majetkem i pozemky
 • prostřednictvím dotačního poradenství získávat finanční prostředky z fondů
 • účelným využitím prostředků z příjmů z turistického ruchu
 • podporou investičních příležitostí k navýšení příjmů do rozpočtu městyse