Pocitová mapa RESTARTu

Za RESTART jsme vytvořili pocitovou mapu Jedovnic jako ukázku, jak může obec nízkonákladově, ale přitom efektivně získat užitečná data od svých obyvatel. Sestavili jsme seznam různých míst v Jedovnicích, která jsme rozdělili do předem stanovených kategorií a formou bodů je zanesli do mapového podkladu. Po kliknutí na konkrétní bod v mapě se zobrazí i krátký popisek s fotografiemi daného místa – proč se nám dané místo líbí či nelíbí nebo proč si myslíme, že potřebuje změnu. Chcete se taky zapojit? Níže na stránce naleznete odkaz na dotazník. Pokud si pocitovou mapu prohlížíte na telefonu, kliknutím na název místa si zobrazíte popis a fotografie. Naši pocitovou mapu naleznete zde.

Města a obce při plánování svého rozvoje čím dál více využívají tzv. participativní plánování, tedy zapojení občanů do rozhodování o budoucím rozvoji. Pomáhá vytvořit prostor pro dialog mezi obcí a veřejností, prostor, v němž dohromady komunikují úředníci, občané, investoři či developeři. Pomáhá sladit názory stran zastupujících různé zájmy a předcházet konfliktům. Občané tak vlastně pomáhají tvořit svoje město – místo, kde žijí, které využívají a znají ho nejlépe ze všech.

Jedním z nástrojů participativního plánování jsou pocitové mapy. Prostřednictvím jednoduchého grafického znázornění prostoru dané obce se jejich vedení snadno dozví, jak se obyvatelům v obci žije, jaká místa se jim líbí, jaká nelíbí, co by chtěli zlepšit apod. Radnice tak získají užitečná data, která mohou využít při plánování udržitelného rozvoje, např. ve svých strategických plánech. Poznatky o místech, kde se lidé necítí bezpečně, pak může využít i policie, naopak místa, která lidé označí jako ta, kde se cítí příjemně, mohou posloužit jako návrhové rozvojové plochy pro trávení volného času s dětmi či setkávání obyvatel.

Výsledek ankety –
Pocitová mapa obyvatel Jedovnic

V článku zveřejněném na blogu předkládáme detailně vypracovaný návrh průzkumu, včetně metodiky, grafického výstupu i příkladů interpretace výsledků. Může se jednat o podklad pro další podobné průzkumy veřejného mínění. Podobné pocitové mapy mohou být také vytvářeny pouze pro určité skupiny obyvatel, např. pocitová mapa dětí, pocitová mapa seniorů, pocitová mapa turistů nebo pro vymezenou oblast obce, např. pocitová mapa náměstí, pocitová mapa oblasti kolem rybníka apod. Jedná se o průzkum, jehož vstupní náklady jsou velmi malé a jediným předpokladem je tak ochota vedení obce komunikovat se svými obyvateli, odhodlání vyslechnout jejich názory, přání a obavy a schopnost s těmito informacemi pracovat.