Otevřeně, s respektem, jako rovný s rovným

Seznam jednotlivých rubrik


 • Vyhodnocení dotazníkového průzkumu – Pocitová mapa obyvatel Jedovnic

  Zajímá nás, jak jsou Jedovnice vnímány jejich obyvateli a návštěvníky, a proto jsme je požádali o zapojení do tvorby pocitové mapy – tedy prostorového znázornění míst, která vnímají pozitivně či negativně, kde rádi tráví volný čas nebo míst, která by si podle nich zasloužila změnu. Respondenti měli možnost zapojit se buď prostřednictvím online dotazníku, který…


 • O koncepci rozvoje Jedovnic a územním plánování

  Jedním z hlavních bodů programu RESTARTu je i stanovení jasné a ucelené koncepce rozvoje Jedovnic prostřednictvím nástrojů územního plánování. Které všechny nástroje mají obce k dispozici a co vlastně termín „územní plánování“ v sobě zahrnuje si necháme na samostatný článek. Tentokrát bychom vám rádi přiblížili naši vizi – jak by měly Jedovnice se svým územím…


 • Jak (ne)volit v komunálních volbách

  Možnosti voliče u komunálních voleb jsou trochu jiné než u parlamentních voleb, proto je dobré si je připomenout. V Jedovnicích má zastupitelstvo 15 členů, proto i hlas voliče má sílu 15 míst zastupitelů. Jak se počítají hlasy voličů?Sečtou se všechny platné hlasy (o síle 1-15 míst, konkrétně se dozvíte za chvíli) a pak se počítají procenta.…


 • Zastupuji Jedovnice. Ale jak dobře je znám?

  Mohlo by se zdát logické, že stojím-li v čele nějaké obce a podílím-li se na jejím fungování, velmi dobře ji znám. Znám její polohu, prostředí, obyvatele, její silné a slabé stránky, vím, jak vypadají její ulice, jak se mění… Již několikrát mě na zasedáních zastupitelstva či při rozhovorech s občany zarazilo, jak moc je někdy…