Mgr. Dominika Cejnarová, referentka logistiky a přepravních nákladů

V Jedovnicích bydlím s menší přestávkou od narození. Po vystudování sociální geografie a regionálního rozvoje na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně jsem se do Jedovnic vrátila již natrvalo a v současné době se živím prací s čísly a tabulkami v oblasti logistiky. Baví mě architektura, zabývám se genealogií, a protože se považuji za kreativní bytost, neustále vymýšlím něco nového, co bych mohla vytvářet.

Do zastupitelstva jsem se rozhodla kandidovat proto, že už dlouho mám pocit, že potřebuje nový přístup. Modernější, otevřený, na odborných základech, a hlavně citlivější k místní historii a tradicím. Ráda bych se podílela na sestavování rozvojových strategií pro městys a na vytváření expozic do jedovnického muzea.