Zdenek Škvařil, technik nastavení elektronových mikroskopů

S Jedovnicemi jsem spojen pevným poutem od svého narození a po pravdě, neumím si představit, že bych měl žít někde jinde.  S manželkou a dcerou bydlíme v malém řadovém domku na Větřáku. V Jedovnicích jsem absolvoval všechny stupně vzdělání včetně střední průmyslové školy, obor automatizace. Od roku 2013 pracuji v nadnárodní firmě jako testovací technik elektronových mikroskopů.

Rád zahradničím, na kole nebo pěšky se toulám naší jedinečnou přírodou. Mimo technologie, které jsou mým denním chlebem, se zajímám také o historii a ekologii.

Diskusi, dostatečnou informovanost, respektování názorů druhých a přijímání zásadních rozhodnutí za účasti odborníků považuji za naprostý základ fungování moderní obce.