Ing. arch. Martin Vávra, architekt a urbanista

V Jedovnicích žiji teprve od roku 2017, kdy jsme zde s manželkou koupili rodinný dům. Dalo by se říct, že jsme “náplava”, která by do fungování městyse moc mluvit neměla. Jenže my jsme si Jedovnice pro náš život přímo vybrali a máme výhodu v tom, že nezaujatě vidíme a uvědomujeme si hodnotu a krásu tohoto místa. Oba dva jsme architekti – urbanisté a živí nás rozvoj sídel.

Rozvoj naší obce je pro mě osobní záležitostí a kandiduji především proto, abych ovlivnil její vývoj tak, aby svou hodnotu nejen neztratila, ale posílila. Vzhledem ke své profesi nemohu přenést přes srdce dosavadní nekoncepční směřování rozvoje Jedovnic, které postupně likviduje jejich výjimečnost a potenciál. Buďme na své Jedovnice patřičně hrdí a dopřejme jim odborný koncepční a koordinovaný rozvoj založený na jejich charakteru, prospěšné to bude pro nás pro všechny.