Lenka Žáková, ekonomka

V Jedovnicích žiji od narození. Mám zde kořeny, naše rodina zde žije už několik generací zpět.

Vystudovala jsem střední ekonomickou školu, můj profesní život se točí kolem účetnictví, ekonomiky a financí. V současné době pracuji jako ekonomka v jedné brněnské firmě.

Ráda cestuji, poznávám nová místa, nové lidi, nové zvyky a tradice. Zajímá mě historie, i ta jedovnická. Vyhledávám různé kulturní akce – divadla, koncerty, společenské akce. V Jedovnicích jsem se aktivně zapojila do obnovy lidových tradic.

Jedovnice jsou dobrým místem k žití. My všichni jedovničtí bychom se měli snažit, aby tím místem zůstaly i nadále. Proto kandiduji do zastupitelstva. Chci se zasadit o větší informovanost ze strany zastupitelstva k občanům, chci podpořit kulturní a společenský rozvoj obce, chci zachovat vesnický ráz Jedovnic, jejich historii a kulturu.