Ing. arch. Mgr. Monika Vávrová, architektka a urbanistka

Většinu života jsem prožila v Brně, kde jsem nejprve vystudovala Střední školu uměleckých řemesel, obor propagační výtvarnictví – výstavnictví, dále potom fakultu architektury, obor architektura a urbanismus na VUT. Souběžně jsem absolvovala teologickou fakultu v Olomouci, obor křesťanská výchova.

Čtrnáct let bez přestávky pracuji jako urbanistka. Za tu dobu jsem navrhovala rozvoj jak malých, tak velkých sídel. Dávala jsem novou koncepci opuštěným a chátrajícím areálům, řešila různou problematiku v území. Současně jsem se věnovala i pedagogické a dobrovolnické činnosti. 

S manželem máme dva syny a do Jedovnic jsme se přistěhovali před pěti lety. Jedovnice jsme si vybrali pro jejich jedinečnou polohu v srdci Moravského Krasu. Chceme, aby naše děti prožily své dětství v krásném zdravém prostředí.

Chci se lidí ptát, jak se má obec rozvíjet a v jakém prostředí chtějí žít. Věci by měly být řešeny odbornou diskuzí s odborníky. Dobré sídlo neroste do velikosti, ale do kvality. Každý nový zásah do obce musí být zlepšením. Chci zúročit turistickou atraktivitu Jedovnic, ale zároveň i zlepšit podmínky pro lidi, kteří zde bydlí, aby v Jedovnicích prožívali krásný poklidný každodenní život.