Mgr. Soňa Plchová, kresebná dokumentátorka archeologických nálezů

Do Jedovnic jsem se s rodinou přistěhovala už skoro před třiceti lety, a to do bytovky v ulici Na Kopci. Vyrostla jsem v Praze a tam jsem také vystudovala grafický design na výtvarné průmyslovce a pak výtvarku a český jazyk na pedagogické fakultě. Do Jedovnic jsem následovala svého manžela, rodáka z nedaleké vesničky Marianín. Opustit milovanou Prahu bylo pro mě docela těžké, ale časem jsem v Jedovnicích našla nový domov a přátele. Zapojila jsem se do zdejšího spolkového života, jsem členkou Sokola, ženského pěveckého sboru Píseň a také jsem stala jedovnickou krojovanou Tetinou, což bych si jako někdejší děvče z velkoměsta byla nikdy nepomyslela. Podobně překvapivě mě osud zavál mezi archeology, takže už přes dvacet let pracuji jako kresebná dokumentátorka archeologických nálezů.

Z toho všeho vyplývá, že mám blízko hlavně ke kultuře a historii. V Jedovnicích jsem asi osm let byla redaktorkou a poté šéfredaktorkou dvouměsíčníku Jedovnický zpravodaj.

Velmi ráda se potuluji v přírodě i po historických centrech měst nebo starobylých vesničkách. Myslím si, že by si Jedovnice měly uchovat svůj přirozený venkovský charakter a rozvíjet svůj potenciál v tomto směru.

Do zastupitelstva kandiduji proto, že bych ráda přispěla k tomu, aby zde vznikl ucelený strategický plán rozvoje obce a aby lépe fungovala komunikace mezi „radnicí“ a občany, s respektem a otevřeností. Větší důraz bych také kladla na posilování vztahu občanů ke své obci a poznávání její historie. Tomu by napomohlo třeba právě vybudování místního muzea a/nebo nových naučných stezek s informačními tabulemi, které by představily existující i zaniklé pamětihodnosti nebo např. osobnosti spojené s Jedovnicemi.