Vladimír Žižka, odborný báňský pracovník

Narodil jsem se ve Frýdku-Místku a po ukončení hutní průmyslovky mne osud zavedl na základní vojenskou službu do Křtin (respektive do dnes již zpřístupněné jeskyně Výpustek). Po návratu domů mě hodně zasáhlo, jak se vše v mém rodném městě radikálně mění. Místo starých domů a ulic se zahradami, kterými se projely buldozery, tu vyrostly paneláky, okolo samý beton a asfalt. Proto možnost opravit si dům v Jedovnicích byla jasná volba. Do Jedovnic jsem se s manželkou přistěhoval v roce 1990. S novým bydlištěm a zaměstnáním vyvstala i potřeba rozšiřovat a doplňovat kvalifikaci dalším studiem (střelmistr, závodní lomu, bezpečnostní technik, technický vedoucí odstřelů).

Jedovnice byly tehdy obcí se vším základním vybavením a byly obklopeny přírodou. Mé děti stihly vyrůst v tomto hezkém a klidném prostředí. Přál bych si ale, aby byl i nadále v rozumné a reálné míře zachován venkovský ráz, doplněný dostatečným množstvím služeb i pro další generace našich potomků.

Zatím se však mění plochy pro občanskou vybavenost na plochy pro bydlení, staví se či plánuje výstavba dalších bytových domů, čímž neustále roste počet obyvatel. Ostatní podmínky pro kvalitní život všech občanů však silně zaostávají.

Co tedy postrádám v naší obci? Dlouhodobou vizi rozvoje obce, která bude překračovat hranice volebních období. Přijímání zásadních rozhodnutí, která ovlivní trvale život v obci, vždy za spolupráce s odborníky pro danou oblast, a zároveň s respektem k názoru vlastních občanů. Dostatečnou, přesnou a pravdivou informovanost k záměrům obce ze strany zastupitelů. Dostupnost přehledných údajů o hospodaření obce, včetně uzavíraných smluv. Nalezení rozumného způsobu využití potenciálu rekreační oblasti, aby byla přínosem, a ne zátěží obce.