Koaliční smlouva podepsána

S radostí bychom vám chtěli oznámit spolupráci volebních uskupení
RESTART, KDU-ČSL, Jedovnice 2022 a Volba pro Jedovnice.
K prvním kontaktům mezi sdruženími došlo prakticky ihned po zveřejnění volebních výsledků a během následujících týdnů jsme na společných schůzkách ladili detaily naší spolupráce.

Níže si můžete projít jednotlivé programové body koaliční smlouvy,
na jejichž znění se výše zmíněná uskupení shodly.
Jedinou výhradu, a to k bodu č. 3, Čl. I mělo sdružení Jedovnice 2022.


Celé znění koaliční smlouvy si pak můžete stáhnout níže, na odkazu pod tímto náhledem.

Čl. I

Programové priority

Smluvní strany se dohodly na těchto prioritních programových bodech, o jejichž naplnění budou usilovat:

 1. vypracování Programu rozvoje městyse Jedovnice jako ucelené odborné koncepce pro jednotlivé oblasti
 2. revize třetí změny územního plánu
 3. vypuštění změny Je15 územního plánu (bytový dům v ulici Na Kopci) ve stávající podobě
 4. pořízení nového územního plánu s prvky regulačního plánu
 5. zachování a rozvíjení charakteru městečka zasazeného do venkovské krajiny, podpora přírodně-rekreační funkce městyse
 6. nerozšiřování ploch pro průmyslovou zónu oproti stavu ve stávajícím územním plánu
 7. otevřená a transparentní komunikace směrem k občanům i v rámci orgánů městyse
 8. uveřejňování zápisů a záznamů ze zasedání zastupitelstva, včetně uvedení jmenného seznamu zastupitelů
  a jejich hlasování
 9. rozhodování o projektech za spoluúčasti veřejnosti (besedy, ankety, představení záměrů aj.)
 10. volba starosty, místostarosty, členů rady, předsedů a členů výborů na ustavujícím zasedání zastupitelstva bude probíhat veřejným hlasováním
 11. řešení úpravy křižovatky u benzínové stanice
 12. vybudování komunikačního propojení ulic Habeš a Na Větřáku
 13. oprava a modernizace sálů v Chaloupkách a kulturního domu
 14. řešení úpravy veřejného prostranství v ulici K Propadání
 15. přehodnocení návrhu modernizace obecního domu čp. 44 na náměstí
 16. vybudování komunitního centra (např. areál panského dvora nebo dům čp. 44)
 17. vybudování multifunkčního sportovního hřiště
 18. modernizace stávajících hřišť, rozšíření o workoutové prvky
 19. ve spolupráci se Sokolem řešení modernizace hřiště Na Kopci
 20. úprava pietního místa významného jedovnického rodáka profesora Ševčíka
 21. zpracování studie úpravy a využití pískového parkoviště u rybníka
 22. úprava parkoviště na Barachově a zavedení zpoplatněného stání na něm
 23. úprava náměstí (zeleň, květinová výzdoba, odpočinková část)
 24. omezení pravomoci rady městyse v oblasti schvalování smluv na smlouvy s plněním do 200 tis. Kč bez DPH
 25. uveřejňování smluv s plněním nad 50 tis. Kč bez DPH v registru smluv podle platných právních předpisů
 26. znovuzavedení participativního rozpočtu, přičemž vyhrazená částka bude v minimální výši 500 tis. Kč

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *