Vznik spolku

RESTART Jedovnice, z. s.

S radostí oznamujeme vznik spolku RESTART Jedovnice.

Začátkem roku jsme avizovali, že naším plánem je založit občanský spolek. který bude navazovat na iniciativu, jež vedla k vytvoření našeho volebního uskupení. S radostí oznamujeme, že spolek RESTART Jedovnice byl zapsán
do spolkového rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně.
Jedním z hlavních účelů tohoto spolku je podpora rozvoje městysu Jedovnice, sdružování občanů, snaha
o zachování historického a kulturního dědictví a propagace Jedovnic.

Posláním spolku je usilovat o spolupráci s orgány státní správy, místní samosprávy, s odbornými institucemi
a podporovat je při prosazování obecně prospěšných požadavků a oprávněných zájmů, které ve svých důsledcích povedou k rozvoji městysu Jedovnice. Spolek si zároveň vyhrazuje právo občanské kontroly jejich činnosti
a upozorňovat na nedostatky, včetně vznášení vlastních podnětů.

V rámci uvedených cílů bude spolek provádět zejména tuto činnost:

vytvářet prostor ke komunitnímu setkávání
– spolupůsobit v obnově a udržování místních tradic a zvyků
– snažit se o obnovu a zachování historických budov v Jedovnicích, zejména pak areálu Panského dvora
– podporovat rozvoj místní kultury, umění, cestovního ruchu, tradičních řemesel a výroby
– spolupracovat při utváření vzhledu obce a okolí s ohledem na historická a památková hlediska
– chránit přírodu a krajinu, dbát na čistotu vzduchu a životního prostředí
– organizovat veřejné akce na podporu svých cílů a záměrů
.

Váš RESTART

1 názor na “Vznik spolku”

  1. Pingback: Jaký byl rok 2023 s Restartem? - Restart Jedovnice

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *