Lampionový průvod k oslavě 28. října

U příležitosti oslav dne vzniku samostatného československého státu prošel již ve čtvrteční podvečer Jedovnicemi lampionový průvod. Nová starostka poté u pomníku Tomáše Garrigue Masaryka pronesla krátkou řeč, jejíž znění
si můžete připomenout níže.

Vážené dámy a pánové, milé děti,
je pro mě velkou ctí promluvit k vám v předvečer Dne vzniku samostatného československého státu u pomníku prvního československého prezidenta, Tomáše Garrigue Masaryka.

Osudy pomníku jako by zosobňovaly osudy státu, jehož vznik si připomínáme. Před sedmdesáti pěti lety, roku 1947, byl pomník vztyčen jako hrdý symbol nezávislosti i poválečné naděje, ale záhy musel ustoupit budovatelským ideálům totality. Před třiceti lety se v nové podobě vrátil a od té doby je němým svědkem polistopadových dějin Jedovnic ve svobodném demokratickém státě.

Dnes se T.G.M. stává svědkem nové kapitoly v dějinách Jedovnic, protože je to poprvé, kdy byla odpovědnost spravovat Jedovnice svěřena ženě. A proto tu stojím s pokorou, ale také s odhodláním. A to díky vám, protože vidím, že zde nejsem sama. Stojím uprostřed vás všech, sousedů, kterým záleží na místě, kde žijí, na našem domově.

Pojďme společně tvořit podmínky pro to, aby se naše obec za pomoci odborníků rozvíjela udržitelným způsobem. Máme nepochybně stejný cíl, a to aby Jedovnice poskytovaly nejen generaci současné, ale i budoucím generacím příjemné místo pro důstojný život.

Dovolte mi nejprve poděkovat všem, kteří naši obec dosud spravovali. Chci je i vás ubezpečit, že správu přebírám
s plným vědomím závazku kontinuity, nikoli s touhou bezhlavě bořit. A nyní mi dovolte zdvořile, ale naléhavě oslovit i vás, jedovnické obyvatele. Chci vás vyzvat ke spolupráci, k zapojení do veřejného života.
Před sto čtyřmi lety se úspěšně naplnila snaha tehdejších obyvatel o vybudování vlastního státu. Na jejich práci
i práci jejich předků stojí také současnost naší obce. Připomínejme si svou minulost a chraňme to, co tvoří charakter našeho domova.

Přebírám starost o Jedovnice v nejisté a nepředvídatelné době. Letošní rok nám všem ukázal, jak křehká může být nezávislost a svoboda, ale také jakou sílu má vnitřní odhodlání navzdory okolnostem. Ekonomická nestabilita má dopady na náš každodenní život a my se s nimi musíme vypořádávat. I přes to všechno však zachovejme lidskost
a dbejme o to, aby naše vzájemné vztahy byly vždy vstřícné a ohleduplné a domluva přímá a otevřená.

Dovolte mi nyní položit věnec k pomníku Tomáše Garrigue Masaryka jako připomínku odhodlání a hrdinství všech, kteří bojovali za svobodu a demokracii.

Ing. Irena Žižková, starostka městyse

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *